Naam
Stichting Dock Zuid

Bestuur
De bestuursleden van Dock Zuid zijn onbezoldigd.
Martijn Telderman, voorzitter
Jan Schouw, secretaris
vacature, penningmeester

Statutaire zetel
Breda
KvK 70820139 (Chamber of Commerce)
BTW NL858472223B01 (VAT)
BANK NL43 TRIO 0338 8582 88

Doel
De stichting heeft ten doel: het realiseren en exploiteren van een muzikale werkplaats voor professionele musici.

Jaarrekening
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2020