Impuls Kunstloc Brabant

Impuls Kunstloc Brabant

Dock Zuid is een muzikale werkplaats, een fysieke locatie waarin creatie, inspiratie, ontmoetingen en ondernemen centraal staan. Dock Zuid biedt een plek aan een selecte groep van gevestigde, muzikale makers die in de regio wonen en zich verbinden aan de stad Tilburg en Brabant. Onze makers kenmerken zich door een (inter)nationaal werkveld en door het ontwikkelen van muziek met een sterk persoonlijke drijfveer en signatuur.

Vanuit de musici is het voornaamste doel van de werkplaats een podium om ongeremd creatieve uitingen te realiseren, presenteren en verder te kunnen ontwikkelen. Het belangrijkste voor Dock Zuid is om het gedachtegoed van de makers en daarmee de muziek onder een zo groot mogelijk publiek onder de aandacht te brengen.

Al eerder ontving Stichting Dock Zuid een kennisvoucher om onder begeleiding van Hans van Rijsbergen te werken aan professionalisering van de organisatie. Dit heeft geresulteerd in een bedrijfsplan en een strategisch en operationeel marketingplan.

Met behulp van de impulsbijdrage ontwikkelt Dock Zuid haar organisatie verder. Met een nieuw organisatiemodel binnen een coöperatieve vereniging krijgen de huurders meer inspraak. De organisatie maakt een groei door wat betreft ruimte en het aantal residerende organisaties. Ook worden er nieuwe domein-overstijgende samenwerkingen opgezet. Een nieuw aangestelde kwartiermaker onderzoekt en realiseert deze ambities. Daardoor kan een nog grotere toegevoegde waarde gerealiseerd worden voor de organisatie binnen de Brabantse muziek-scene, en extra waarde toegegevoed worden voor de afzonderlijke huurders.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De adviescommissie van Kunstloc Brabant erkent het belang van het doorontwikkelen van Dock Zuid. Zij staat positief tegenover de ambities voor de komende periode, zoals het toekomstbestendig maken van het organisatiemodel, de beoogde groei wat betreft ruimte en residerende organisaties en het aangaan van domein-overstijgende samenwerkingen. De keuze om een kwartiermaker aan te stellen om deze ambities te onderzoeken en te helpen realiseren acht de commissie een logische stap. De commissie ziet bovendien op de langere termijn kansen op bedrijfseconomisch vlak in de positie van Dock Zuid als belangrijk aanspreekpunt binnen de sector.